Szállítmánybiztosítások

Szárazföldön, vízen, levegőben óriási mennyiségű, és értékű árut szállítanak világszerte. A feladótól a vevőnek történő kiszolgáltatásig tartó úton az áru számtalan veszélynek van kitéve, melyek következtében sérülhet, illetve elveszhet, jelentős veszteséget okozva az áru tulajdonosának, ezért minden szállítmányozással és fuvarozással foglalkozó vállalat részére ajánlatos ezen biztosítás megkötése.

A szállítmányozói felelősségbiztosítás keretein belül a biztosító vállalja, hogy teljesíti mindazon tisztán vagyoni kártérítési kötelezettségeket, amelyek a biztosítottat a magyar jogszabályok, a Polgári Törvénykönyv, és a Magyar Szállítmányozók Szövetsége által elfogadott Magyar Általános szállítmányozási feltételek, valamint az adott fuvarozási ágra vonatkozó nemzetközi egyezmények alapján, szállítmányozói tevékenysége folytán megbízóival szemben terhelik.

Tipikus szállítmányozói műhibák:

  • Fuvarozó kiválasztásánál nem kerül a megbízó összes előírása betartásra.
  • Téves diszponálás
  • Fuvarozó ellenőrzésének elmulasztása (rendelkezik-e CMR vagy BÁF biztosítással, a szerződésben vállalt járművel végzik a fuvarozást stb.)

Az árufuvarozói felelősségbiztosítások keretein belül a biztosító vállalja, hogy a biztosított által nyújtott fuvarozási szolgáltatás időtartama alatt a megbízótól átvett vagyontárgyakban a fuvarfeladat teljesítése közben a biztosított tevékenysége körében felmerülő árukárokat és árusérüléseket kifizeti.

A fuvarozónak megbízása szerint szüksége van nemzetközi (CMR) vagy belföldi (BÁF) árufuvarozói felelősségbiztosításokra, illetve kombinált termékre egyaránt.

Tipikus fuvarozói műhibák:

  • áru felborul a raktérben (ennek oka lehet rögzítési hiányosság, kisebb baleset, vagy egyéb körülmény)
  • gyűjtő fuvarozás esetén az egymásra pakolt dobozok, raklapok összenyomják az alattuk lévő rakományt
  • ponyva beázás
  • fuvarozó hibájából bekövetkező közúti baleset miatti árusérülés vagy megsemmisülés
  • fuvarozó gondatlansága miatti lopás, rablás, dézsmálás

Árufuvarozói engedély, közösségi engedély kiadásának feltétele, a tevékenységhez kapcsolódó vagyoni biztosíték nyújtása. A 14/2001. (IV.  20.) KöViM rendelet alapján árufuvarozóknak és személyszállítóknak kötelező pénzügyi fedezet kiváltható a közúti kezesség biztosítással. Új elem a szabályozásban, hogy a kizárólag 3,5 t össztömeg alatti járművek üzemeltetése esetén a vagyoni biztosíték megléte nem kötelező. Amennyiben viszont a gépjárműpark akár csak egyik járműve is meghaladja a 3,5 tonna össztömeget, a tőkeerő kimutatása valamennyi üzemeltetett gépjárműre nézve kötelező.

Szállítmányozói és árufuvarozói biztosításokat követően már sejthető, hogy a megfelelő kockázatkezelés esetén, a szállítmánybiztosítás a legtöbb áruféleség esetén elengedhetetlen, egyfajta All-risk vagyonbiztosításról van szó, így a biztosító vállalja minden, a kizárási listában nem szereplő káresemény megtérítését a tulajdonos részére, amelyek szállítás közben árukárok esetén bekövetkezhetnek.