Jogvédelem biztosítás

A jogvédelem biztosítás

 

A jogvédelem biztosítás, a jogi felkészültségen túl, a jogviták során keletkezett, nem várt anyagi terhekre is védelmet nyújthat. A peres ügyekben a kártérítés összege elérheti a több milliós nagyságrendet is, a perköltségről és az ügyvédi díjról nem is beszélve. A biztosítás lényege, hogy a biztosító viseli az esetleges jogi eljárások költségeit (pl. az ügyvédi költséget, ideértve az ügyvédi tevékenységgel összefüggő egyéb díjazást, a bíróság díját, az illetékek összegét, a szakértői költséget, a közlekedéssel összefüggő költségeket, a végrehajtás költségeit, és nem utolsó sorban elvesztett per esetén a másik fél költségeit, abban az esetben, ha annak megfizetéséről a bíróság rendelkezett. Ugyanakkor amennyiben szükségessé válik, megelőlegezi a biztosító az óvadékot, illetve a biztosítékot.)

 

A jogvédelem fajtái:

 • Munkajogi jogvédelem (pl.: munkaviszony jogellenes megszüntetése és méltatlan foglalkoztatás)
 • Kártérítési jogvédelem (pl.: bármilyen vita, amiben a biztosított ügyfélnek kártérítési igénye merül fel)
 • Szerződéses jogvédelem (pl.: szerződésben foglaltak megszegésére irányul)
 • Termékfelelősségi jogvédelem
 • Ingatlan jogvédelem (pl.: a megvásárolt lakásban rejtett hibák, amit az előző tulajdonos elhallgatott, bérlője nem hajlandó fizetni a bérleti díjat, építkezés során problémák merülnek fel a kivitelezővel)
 • Személyiségi jogvédelem (pl.: rágalmazás és becsületsértés)
 • Büntető és szabálysértési jogvédelem
 • Öröklési jogvédelem
 • Sértetti, tanúi jogvédelem
 • Szociális és társadalombiztosítási jogvédelem (pl.: TB szolgáltatások (GYED, GYES…) nem megfelelően kerültek kifizetésre a számodra)
 • Okiratszerkesztési jogvédelem (pl.: adásvételi szerződés előkészítése)
 • Gépjármű jogvédelem (pl.: parkolási bírságokkal kapcsolatos viták és más gépjármű tulajdonossal felmerült vita)
 • Előzetes képviseleti jogvédelem
 • Cégautó jogvédelem
 • Hatósági jogvédelem
 • Adójogi jogvédelem (pl.: adótartozás és adóbevallás késése)
 • Általános jogi tanácsadás