Hitelbiztosítás

Hitelbiztosítás

 

A hitelezésből eredő kockázatok és károk fedezetéül szolgáló biztosítási forma. A biztosított mindig a hitelező. Nagyon fontos, hogy ez a módozati forma nem összekeverhető a köznyelvben használt hitelfedezetibiztosítással, amely a tartozás biztosítékául követelt biztosítási szerződés. A hitelbiztosítással ellentétben a hitelfedezeti biztosított mindig az adós, aki az esetleges biztosítási szolgáltatást már a szerződéskötéskor a hitelezőre engedményezi. Tehát a hitelbiztosítást ne használjuk a törlesztésre megkötött kölcsön fedezetére szolgáló biztosítás szinonimájaként.

A hitelbiztosítás a kereskedelemben használt szakkifejezés, amely az üzleti tevékenység fenntarthatóságának és növekedésének biztosítékául szolgál. A Biztosító, azért köt szerződést a Szállítóval/Megbízottal, hogy a Vevői/Megbízói nemteljesítések esetére vagy felszámolása, csődje esetén, a Szállító kártérítést kapjon, mint biztosítási események bekövetkezése. A hitelbiztosítás célja a belföldi és export áruszállításból vagy szolgáltatás nyújtásából (nyitva szállítás) adódó kereskedelmi kockázatok csökkentése, a vevő fizetésképtelenségéből vagy késedelmes fizetéséből eredő veszteségek fedezete, az egyedi termékek gyártási kockázatának minimalizálása és a vevők hitelképességének folyamatos vizsgálata és ellenőrzése.

A hitelbiztosítás főszabály szerint csak a teljes forgalomra, illetve ügyfélkörre köthető, hiszen csak így teremthető meg a kockázatos, illetve kevésbé kockázatos vevők közötti egyensúly. Fedezetbe minden, a Biztosító által elfogadható kockázatúnak ítélt ország bevonható.

 

A hitelbiztosítás előnyei:

  1. A mérlegképes működés monitor versenyelőnyt biztosít a piacon
  2. A pénzügyi kihatással bíró bevételek és a pénzügyi kihatással bíró ráfordítások különbsége sikeres eredményeket generálhat
  3. Az eredményhatékony tételek, kedvezőbb hitelkamatlábhoz és magasabb finanszírozási szinthez juttatják a vállalkozásod
  4. Biztonságot kínál az új kereskedelmi kapcsolatokhoz
  5. A vevők pénzügyi helyzetétől folyamatos visszajelzést kap